top of page

Flowflex ชุดตรวจโอมิครอนที่ดีที่สุด

  • ชุดตรวจ SAR CoV-2 Antigen Rapid Test เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง สามารถตรวจเชื้อได้ทุกสายพันธุ์แม้ปริมาณเชื้อน้อยเลือกตรวจได้ทางจมูกหรือน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งจัดเก็บได้ในอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสได้รับการรับรองจาก US FDA, EU FDA Sensitivity 97.1% บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต Acon และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  

รูป-Click.png

T6400231

Flowflex

( 1 Test / Box )

ชุดตรวจโควิด-19 Nasal Swab ตรวจได้เฉพาะทางจมูกเท่านั้น

*Home Use*

รูป-Flowflex3.jpg
อ่านเพิ่ม

T6500083

Flowflex

( 5 Tests / Box )

ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2in1 Nasal Swab +  Saliva เลือกตรวจได้ทั้งทางจมูกและน้ำลาย

*Home Use*

รูป Flowflex-04.jpg
อ่านเพิ่ม

T6500083

Flowflex

( 1 Test / Box )

ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2in1 Nasal Swab +  Saliva เลือกตรวจได้ทั้งทางจมูกและน้ำลาย

 *Home Use*

รูป Flowflex-02.jpg
อ่านเพิ่ม

T6500083

Flowflex

( 25 Tests / Box )

ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2in1 Nasal Swab +  Saliva เลือกตรวจได้ทั้งทางจมูกและน้ำลาย

*Home Use*

รูป Flowflex-01.jpg
อ่านเพิ่ม
Flowflex Professional Use-01.jpg
r5mxjfaxaEYka1a9PSW-o.jpg

เปิดประสิทธิภาพ ATK ตรวจผล
โอมิครอนได้ดี 5 ยี่ห้อมีขายในไทย

ผลวิจัยจาก University of Geneva ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ ATK ทั้งหมด 7 ยี่ห้อที่มีการใช้งานในสวิตเซอร์แลนด์ ในการตรวจจับไวรัสโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เปรียบเทียบกับ สายพันธุ์ต่างๆก่อนหน้านี้ พบว่า ATK ทั้ง 7 ยี่ห้อสามารถตรวจโอมิครอนได้ แต่ด้วยประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่างกัน และ เมื่อเทียบกับไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ โอมิครอนดูเหมือนว่าจะตรวจจับได้ยากกว่าครับ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นแบบนี้ใน ATK ทุกตัวที่ทดสอบในการศึกษานี้

 

กราฟผลการทดลองด้านล่างนี้ แกน Y คือ ปริมาณไวรัสที่เป็นจุดที่ไวรัสสามารถตรวจวัดได้ด้วย ATK กราฟยิ่งสูงแสดงว่า ATK ยิ่งตรวจไวรัสสายพันธุ์นั้นๆได้ดี เช่น ATK ยี่ห้อ I สามารถตรวจเดลต้าได้ต่ำสุดที่ 3.30 PFU/ml หรือ ไวรัสที่ 10^3.3 หรือ 2000 อนุภาค/ml แต่สามารถตรวจโอมิครอนได้ต่ำสุดที่ 3.5 PFU/ml หรือ 10^3.5 หรือ ประมาณ 3200 อนุภาค/ml

Flowflex ดีอย่างไร?

มีความแม่นยำสูง

ความไว (Sensitivity) 97.1% และความจำเพาะ (Spaciffcity) 99%

ตรวจพบเชื้อได้เร็วกว่าทุกยี่ห้อ

สามารถคัดกรองเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

อังกฤษ อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล 

แลมบ์ด้า โอมิครอน BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, XE, BA.2.75 

และครอบคลุมทุกสายพันธุ์ 

ได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

Mayo Clinic, FDA, EC Certificate, FINDDX, University Hospital of Geneva

ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ

โดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลแพทย์รามาธิบดี

Positive Predictive Valve

สำหรับการพบเชื้อ : 99.6%

ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ใบอ.ย.jpg
ฆพ 65_304.jpeg

วิธีเก็บตัวอย่างทั้งทางจมูกและน้ำลาย
สำหรับชุดตรวจ Flowflex

วิธีใช้งาน-Flowflex.jpg

จำหน่ายชุดตรวจ ATK Flowflex 

ของแท้ ราคาถูก ให้กับบุคคลและหน่วยงานสามารถออกใบกำกับภาษีได้


 

รูป-Click.png
รูป-Flowflex.png
bottom of page